DATE NASCITA

 

O milli novicentu trenatsei,

A ssettembri, nt'a hini d'a lunÓta,

Nta na casa di taju e ddi ncannata,

Ciangendu si lapriuru l'occhj mei.

Canti di dd¨cchi,canti di golŔi,

Duri di camumiglia e mmendulÓta,

A mmenz'a terra, a mmenz'a purvarÓta,

PrincipijÓru i patimŔnti mei.

Bramu di crÓpa, ng¨rru di porcŔglju,

Circhi di lampi, scr¨sciu di timpŔsta.

Disc¨rzi di papp˛ma vecchjarŔglju;

HÓmi canina, arija di hŔsta

p'a muri d'u sac¨ndu masculŔglju,

C'o primu giÓ ndavia cammisa e vvesta.

Autore: Antonio Zurzolo