DOMANI CUMANDU EU

 

Stasira mi curcu prestu, amici cari,

Quattru, cincu min¨ti doppu scura

E mmatinu mi levu di bon'ura

Pacchý domÓni vogghju cumandÓri.

Domani ma pigghju eu sta stoccÓtura

E ccumandu u celu, terra e mmari,

Tantu ora cumandunu i cotrÓri

E a cosa ddritta a v˛tanu a ccuglij¨ra

Ora si sÓpi ca pa ccumÓndari

Basta a matina i ti levi cu ppram¨ra:

No nsi v˛lj na randi trezzat¨ra,

Basta sulu i ti menti a mmasticÓri.

Home