PAJISI MEU

 

Na vota, o tempu d'attri cittadini,

Dinnu ch'eri nu rąndi cupigghjłni

Nt'ą notti si llandrąu nu lluvijłni

E ddissi "morti puru p'č gaglini".

Po ti chjantąru supr'a nu timpłni

Pņ ppagłra di latri e Ssaracini:

E ffacisti balląti nenza hini, 

Ca Cristu si divertia cu sņ bittłni.

Ancora ndavi mura e ccasaljni

I petra viva e scagghj di mattłni,

Crisciru ridichi e ccocchj ccambarłni,

Puru nt'č lochi sagri, cchił ddivģni,

Po ti caląru ccą, nta stu patttuni

Ca si stancąru i hąnnu i ballarini,

Nta sta terra di crizzi e ppaparini,

A mmenz'a ddł hulčsi e nu vaggljłni.

E' dd'i vņti ti risbigghj e vvņ i camini,

Pari ca sutt'o culu ndą sapłni:

Povaru spurtunątu mulacchjłni,

A undi mčnti pedi trņvi spini.

Autore:Antonio Zurzolo

 

 

Home